Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

    a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

    b) Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Trung tâm được quyền thay Giám đốc Trung tâm giải quyết những công việc theo sự ủy quyền của Giám đốc Trung tâm và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Giám đốc Trung tâm.


anh tin bai

anh tin bai

Nhân sự Trung tâm kiểm nghiệm 

2. Phòng chức năng

    Phòng Hành chính - Tổng hợp: 9 (8 biên chế, 1 hợp đồng)

     Trưởng phòng: DSCKI Ngô Văn Tâm

     Phó Trưởng phòng: CNKT Lư Thị Kim Thoa

     DSCKI Lâm Quan Kiều

     DSCKI Danh Thuận

     DS Nguyễn Quốc Dũng

     DS Thị Phương

     DS Đỗ Quỳnh Như

     CNKT Tô Thị Hoa

     Bảo vệ Phạm Minh Lỡn

     

anh tin bai

Nhân sự Phòng Hành chính - Tổng hợp

3. Phòng chuyên môn                

a) Phòng Kiểm nghiệm Vật lý đo lường: 7 biên chế

     Trưởng phòng: DSCKI Huỳnh Thanh Giang

     Phó Trưởng phòng: DS Lý Tiền Giang

     DSCKI Nguyễn Thị Mỹ Liên

     ThS Dược Trương Thiện Huỳnh

     DS Nguyễn Thị Thu Nhàn

     DS Đỗ Đăng Khoa

     DS Châu Thị Thùy Trang

 

anh tin bai

Nhân sự PhòngKiểm nghiệm Vật lý đo lường

 


 

   b) Phòng Kiểm nghiệm Hóa  - Vi sinh. 

     Trưởng phòng: DSCKI Trần Ngọc Luân

     Phó Trưởng phòng: ThS CNTP Nguyễn Vĩnh Phúc

     DSCKI Nguyễn Minh Quân

     DS Nguyễn Hoàng Giang

     DS Cao Văn Nhơn  

    ThS Dược Nguyễn Thái Ngọc Mai 

     KS Hóa Nguyễn Thái Mỹ Tiên


anh tin bai

Nhân sự Phòng Kiểm nghiệm Hóa  - Vi sinh. 


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 1 654
  • Tất cả: 51895