GIỚI THIỆU CHUNG

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

DRUG - COSMETIC - FOOD - MEDICAL DEVICE QUALITY CONTROL CENTER

 

Tên tiếng Việt

:

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM - THỰC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ

Tên tiếng Anh:

:

DRUG - COSMETIC - FOOD - MEDICAL DEVICE QUALITY CONTROL CENTER

Tên viết tắt tiếng Anh

 

:

HAUQC

Logo và Slogan

: